Galerija JUSD Crvena komuna

JUSD Crvena komuna


Spomen dom Crvena Komuna u Petrovcu na moru je centar kulturnih zbivanja. Sa svojim sadržajima ( bioskop, muzej, dvije galerije, biblioteka) i dramskim, likovnim i muzičkim programom, predstavlja instituciju od velikog značaja za kulturu, a svojim aktivnostima utiče na duhovnost, ulijeva nadu u mogućnost drugačije organizacije kreativnih potencijala.

Zgrada Crvena Komuna je spomen revolucionarne prošlosti Paštrovića, a u okviru ustanove postoji Muzej revolucije u kome je izložena arhivska građa (dokumenti, fotografije, prepiske i štampa iz perioda formiranja prve komunističke opštine na Jadranu, osnovane 1920. godine).
Predmeti galerijske prezentacije su klasične umjetničke discipline (slikarstvo, skulptura, grafika) kao i novi umjetnički mediji (instalacije, perfomansi, hepeninzi i video radovi).

Galerija nosi ime po slikaru iz ovog kraja Marku Krstovom Gregoviću (1867.), koji je završio slikarsku akademiju u Beču, i tada je jednu malu i likovno nerazvijenu sredinu povezao sa evropskom umjetnošću određenog trenutka. Svojim programima galerija « Marko K. Gregović « se potvrdila na umjetničkoj mapi Crne Gore i izborila za autentičan profil. U Crvenoj Komuni je stalna postavka zavičajnih slikara.
Na repertoaru muzičkih umjetnika koji gostuju u Crvenoj Komuni su kompozitori od baroka do XX vijeka, tj. od Baha do džez kompozitora.
Biblioteka Stefan M. Ljubiša osnovana je prije 112 godina i ima preko 10.000 knjiga.

Bankada – zbor Paštrovića i Odbor za sakupljanje istorijske građe o Paštrovićima imaju svoje sjedište u Crvenoj Komuni a njihove aktivnosti su usmjerene na očuvanje i proučavanje prošlosti ovog kraja. Bioskopska sala ima 176 sjedišta i nudi optimalne uslove za umjetničke programe, kao i amfiteatar ispred same Ustanove.
Tokom čitave godine Crvena Komuna predstavlja originalan umjetnički prostor sa svim portebnim sadržajima i ozbiljnim umjetničkim kredibilitetom.