Petrovac, Crna Gora

Privatni smještaj, Sobe i apartmani

Privatni smještaj

Petrovac nudi različite vidove smještaja, velikih hotelskih objekata do apartmana i soba u okviru privatnog smještja. Petrovac raspolaže sa oko 10.000 ležaja u privatnom smještaju. Boravišna taksa je 80 centi za odrasle, a za djecu od 12 do 18 godina 40 centi.

Hotel Palas, Petrovac

Hotel Hotel "Palas"

Rezervacije »